Tworzeniem logotypów i logo firmy zajmują się graficy komputerowi. Najlepiej byłoby gdyby właśnie w tej dziedzinie się specjalizowali. Profesjonalne logo jest częścią identyfikacji wizualnej, która wyznacza charakter odbioru społecznego firmy, czyli to w jaki sposób jest ona postrzegana na rynku. Przed podjęciem projektowania każdego logo grafik komputerowy powinien stworzyć brief. Powinien on zawierać odpowiedzi na pytania:

Jaka jest historia firmy?
Kto stanowi jej zasadniczą konkurencję?

Należy a przy tym określić w nim cel:

Jaki jest ogólny cel nowego projektu/wzoru?
Co ma zakomunikować i dlaczego?
Czym różnią się firmowe produkty/usługi/organizacja od konkurencji?
Czy ma to być w pełni nowy projekt, czy jedynie uaktualnienie obecnego?
Jakie były wcześniejsze działania w zakresie podejmowanych kompanii reklamowych – m.in. czy działa już strona internetowa dotycząca marki?

Dd briefu właśnie tworzenie logo trzeba rozpocząć, by logo dobrze oddawało charakter działalności firmy. Dla jego fachowego wyglądu powinno się pamiętać o minimalizmie. Dobre logo nie jest zwykle bogatym, skomplikowanym rysunkiem, gdyż takowe może utrudniać zapamiętanie i identyfikację firmy (sprawdź: http://www.projektowanielogo.eu). Logo ma z nią się wprost kojarzyć. Loga najbardziej znanych na świecie firm są bardzo uniwersalne i przejrzyste. Znacząca w tym wszystkim jest ponadczasowość. To, co jest modne w tym momencie, niekoniecznie modne będzie za kilka lat działalności firmy. Profesjonalni graficy komputerowi o tym wiedzą i dlatego najlepiej im powierzyć wykonanie logo.

Zobacz więcej: http://www.poradnik.aldokalendarze.pl/projektowanie-logo